Cennik

Odbitki z negatywu lub pliku cyfrowego (błyszczące lub matowe):

• 9x13cm                   1,20 zł
powyżej 100 szt     1,10 zł
powyżej 300 szt     1,00 zł

• 10x15cm                 1,50 zł
powyżej 100 szt     1,40 zł
powyżej 200 szt     1,30 zł

Papier silk 10×15 cm      3,00 zł

• 13x18cm                  2,50 zł
powyżej 100 szt      2,40 zł
powyżej 200 szt     2.30 zł

• 15x21cm                   3,00
powyżej 100 szt       2,90 zł
powyżej 200 szt      2,80 zł

Papier silk 15×21 cm      6,00 zł

• 21x30cm (A4)               10,00zł 

Wydruki (błyszczące lub matowe):

• 30x40cm              30 zł
• 40x50cm             40 zł
• 40x60cm             60 zł

Slajdy:
• skan jednej klatki 1,50 zł
• odbitki:
9x13cm              2,00 zł
10x15cm            2,50 zł
13x18cm            3,00 zł
15x21cm            4,00 zł
20x31cm          10,00 zł

Wywołanie filmu kolorowego                          15,00 zł
Wywołanie filmu czarno-białego                  15,00 zł
Skan filmu na CD                                                   15,00 zł
Indeks filmu                                                            10,00 zł
Przegranie zdjęć z karty pamięci na CD      10,00 zł
Przegranie zdjęć z karty pamięci na DVD   10,00 zł

Rozdzielczość skanów JPG 1800dpi

Zdjęcia nagrobkowe na porcelanie 120-140 zł w zależności od formatu.

Reprodukcje:

• Skan oraz retusz jednego zdjęcia           15 zł
• Odbitki zależnie od formatu i ilości      1,0010 zł

W cenie reprodukcji jest nagranie reprodukcji na płytę.

Przy reprodukcjach bardzo zniszczonych lub wymagających dodatkowego retuszu (np. usunięcie postaci ze zdjęcia, dosztukowania znacznej ilości tła) zastrzegamy sobie prawo do doliczenia 10-20 zł w zalezności od czasu poświęconego na retusz.

Zdjęcia do dokumentów:

• Legitymacyjne, dowodowe, paszportowe, wizowe, dyplomowe 3,5×4,5cm 45 zł/4 szt
• Dyplomowe 4,5×6,5cm                                      55 zł/4 szt
• Dodatkowe 4 szt w formacie 3,5×4,5cm lub 4,5×6,5cm 10 zł
• Wizytowe 6x9cm                                                  45 zł/2 szt
• Dodatkowe 2 szt w formacie 6x9cm             10 zł
• Zdjęcie do CV lub biznesowe*                          70 zł
• Wersja elektroniczna                                           5 zł
• 4 zdjęcia legitymacyjne z własnego pliku  15 zł

*dodatkowe 4 zdjęcia w formacie legitymacyjnym lub jedno 10×15 z naszego archiwum (robione w naszym zakładzie)   10 zł

Zdjęcia biznesowe są gotowe na następny dzień roboczy.

Zdjęcia studyjne/portretowe:

• 1 zdjęcie w trzech odbitkach 10x15cm, 13×18 lub 15×21     80 zł
• Dodatkowa odbitka z tej samej pozy      10 zł

Wszystkie zdjęcia są retuszowane. Przy zdjęciach które nie są biometryczne macie Państwo możliwość wyboru najlepszej pozy z kilku które są wykonywane. Przy zdjęciąch biometrycznych konieczne jest całkowite odsłonięcie brwi!

Pliki cyfrowe nie podlegają zwrotowi!